ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Data wykonania: 08/04/2015

Wykonania i montaż liter 3d z podświetleniem modułami led.

Reklama Led w tej formie wymagała przeprowadzenia prac elektrycznych przed wykonaniem izolacji termicznej elewacji.

Wykonanie ikon graficznych w toaletach.

Lokalizacja reklamy: Katowice-Giszowiec